Navigation Menu
Cerkiew w Liskowatem

Cerkiew w Liskowatem

Cerkiew w Liskowatem – pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii. Cerkiew powstała w 1832 roku, choć historycy sztuki sugerują, że możliwy jest wcześniejszy okres jej powstania. Charakterystyczną dla tej świątyni była galeryjka, na której znajdował się ikonostas św. Dymitra. Cały obiekt był remontowany w 1929 roku. Wskutek przemieszczenia się ludności w okresie powojennym cerkiew została opuszczona. Po 1951 roku budynek zagospodarowali greccy emigranci. Powstał tu magazyn nawozów sztucznych. W tym czasie wnętrze podzielono stropem, a znajdujące się tam wyposażenie uległo całkowitemu zniszczeniu. W latach 60-tych przeprowadzono konserwację i rekonstrukcję świątyni. Od 1974 roku była ona również użytkowana jako kościół rzymskokatolicki do chwili powstania nowego budynku znajdującego się w pobliżu. Dziś możemy podziwiać jedynie architekturę budynku, ponieważ wewnątrz nie ma żadnego wyposażenia. Na teren cerkwi prowadzi murowana dzwonnica-brama, która powstała najprawdopodobniej w XIX wieku. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się nagrobki parchów parafii w Liskowatem. Do 1951 roku otoczony był on kamiennym murkiem, który niestety całkowicie rozebrano.
Obecnie cerkiew wymaga remontu i konserwacji, z czym niestety są ciągłe problemy (głównie związane z finansami).

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *